גילדור איכות הסביבה_לוגו

גילדור איכות הסביבה בע"מ

מספקת שירותי יעוץ, ניהול וייזום

כלכלי, בנושאי איכות הסביבה ותברואה

אודות החברה

גילדור איכות הסביבה בע"מ, הוקמה בשנת 1994, עוסקת במתן שירותי ייעוץ בתחום איכות הסביבה, בייחוד בנושאי פסולת מוצקה ותברואה. במהלך פעילותה, ביצעה החברה עבודות ייעוץ ותכנון, סקרים, מכרזים ועוד, עבור מאות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות פרטיות. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי יצחק גיל, איש מקצוע עתיר נסיון ובעל השכלה אקדמית רלוונטית לתחום עיסוקו:

 • מוסמך גיאוגרפיה במגמת איכות הסביבה (M.A);
  עבודת תיזה: "פיתוח מודל לקביעת מיקום תחנות מעבר לאשפה".
 • הנדסאי איכות הסביבה.

ניסיון מקצועי

 • 1994:  הקמה וניהול של חברת גילדור איכות הסביבה בע"מ
 • 1994 – 1998:  הקמה וניהול של האגף לפסולת מוצקה, המשרד לאיכות הסביבה (משרד ראשי בירושלים)
 • 1983 – 1988:  הקמה וניהול של אגוד ערים לאיכות הסביבה, אזור אשדוד / חבל יבנה
 • 1976 – 1983:  מנהל אגף שיפור חזות העיר, עיריית לוד. ממונה על יותר ממאה עובדים ואחראי על מחלקות התברואה, הגינון והפיקוח

אודות החברה

גילדור איכות הסביבה בע"מ, הוקמה בשנת 1994, עוסקת במתן שירותי ייעוץ בתחום איכות הסביבה, בייחוד בנושאי פסולת מוצקה ותברואה. במהלך פעילותה, ביצעה החברה עבודות ייעוץ ותכנון, סקרים, מכרזים ועוד, עבור מאות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות פרטיות. החברה הוקמה ומנוהלת על ידי יצחק גיל, איש מקצוע עתיר נסיון ובעל השכלה אקדמית רלוונטית לתחום עיסוקו:

 • מוסמך גיאוגרפיה במגמת איכות הסביבה (M.A);
  עבודת תיזה: "פיתוח מודל לקביעת מיקום תחנות מעבר לאשפה".
 • הנדסאי איכות הסביבה.

ניסיון מקצועי

 • 1994:  הקמה וניהול של חברת גילדור איכות הסביבה בע"מ
 • 1994 – 1998:  הקמה וניהול של האגף לפסולת מוצקה, המשרד לאיכות הסביבה (משרד ראשי בירושלים)
 • 1983 – 1988:  הקמה וניהול של אגוד ערים לאיכות הסביבה, אזור אשדוד / חבל יבנה
 • 1976 – 1983:  מנהל אגף שיפור חזות העיר, עיריית לוד. ממונה על יותר ממאה עובדים ואחראי על מחלקות התברואה, הגינון והפיקוח

פרויקטים

חברת גילדור איכות הסביבה בע"מ, במשותף עם חברת רסנר תכנות לוגיסטיות בע"מ, מספקות לרשויות המקומיות שירותי אופטימיזציה של מסלולי פינוי פסולת. מערך פינוי הפסולת מהווה את אחד המרכיבים העיקריים בתקציב הרשויות המקומיות. התשומות העיקריות המופעלות כדי לבצע את פינוי הפסולת בתחומי הרשות המקומית הם כוח האדם ורכבי פינוי הפסולת. ביצוע אופטימיזציה של מסלולי איסוף הפסולת הוא בעל פוטנציאל להשגת חיסכון משמעותי בעלויות מערך הטיפול בפסולת. פוטנציאל החיסכון המושג כתוצאה מצמצום של מסלולי פינוי אחד (דהיינו הפסקת השימוש בצוות פינוי ורכב אחד), הוא כ-500,000 ש"ח בשנה לפחות.

מטרת האופטימיזציה

 • הקטנת אורך מסלולי איסוף הפסולת והזמן הדרוש לביצוע עבודה זו.
 • ייעול עבודת כוח האדם והרכבים העוסקים בפינוי הפסולת.
 • הפחתת מספר הרכבים העוסקים בפינוי הפסולת.
 • סטנדרטיזציה של מסלולי האיסוף.
 • הפחתת עלויות פינוי הפסולת.
 • כלי לשיפור השליטה והבקרה על התהליך.

מרכיבי העבודה

בשלב הראשון מבוצע איסף ורישום ממוחשב של נתוני הקיים - מיקום המכלים לסוגיהם השונים, תדירות הפינוי הרצויה, כמויות הפסולת, אתר הסילוק וכו'.
בשלב השני מתוכננים מסלולי איסוף אופטימליים באמצעות תוכנה ייעודית למטרה זו. מסלולי האיסוף האופטימליים מאפשרים שילוב ואיזון בין מרחקי הנסיעה, כמות המכלים המפונים וזמן הפינוי. במהלך העבודה נלקחים בחשבון השיקולים והקריטריונים המשפיעים על תכנון מערך פינוי הפסולת לרבות:

 • סוג וכמות מכלי האצירה
 • מיקום מכלי האצירה
 • הזמן הדרוש לביצוע הפינוי של כל סוג מכל
 • זמן נסיעה מנהלתית בין מיקומי הצבת המכלים
 • תדירות הפינוי
 • ימי הפינוי
 • אילוצים תעבורתיים במסלולי הפינוי
  (אין כניסה, רחוב חד סטרי וכו')
 • אילוצים מיוחדים במסלולי הפינוי
 • האחדת אורכי יום העבודה של צוותי הפינוי
 • האחדת כמות המכלים המפונים באמצעות צוותי הפינוי
 • אילוצים מנהליים (הסכמי עבודה)

תוצרי העבודה

מפות של מסלולי איסוף יומיים ורשימות של סדר הפינוי על פי קטעי הרחובות והמכלים בכל מסלול והצגת ההתייעלות המושגת למול המצב הקיים.

שירותים

גלריה

צור קשר

גילדור איכות הסביבה

גילדור איכות הסביבה

גילדור איכות הסביבה

גילדור איכות הסביבה